Start

Om mig

Identitet och VR-kampanj för VR unconference

Under montonkurs 2 på Berghs fick vi testa på att arbeta med VR, vi fick även ett arbete att göra ut en identitet och vr kampanj som skulle spridas via youtube och informerea om den kommande konfrensen. I vårat arbete gjorde vi valet att utgå från möjligheten att skapa en annan verklighet och genom motion och enkla rörliga 3d former skapade vi en rymd där vi infromreade om konferensen, dagen och platsen. Pga korta tidsramar under projektet han vi bara göra ut en låtkvalitets rendering, men en högkvalitativ kommer komma innom den närmaste tiden efter Berghs. Projektet utfördes tillsammans med Philip Nyman, Amanda Helgoson och Tilda Hedengren, mitt eget arbete i projektet var främst att ta fram idé tillsammans med mina kolleger, göra ut logotyp och allt 3D arbete.