Start

Om mig

UX-design – Språk app

Under vår ux kurs fick jag tillsammans med mina klasskamrater Rex Ryden och Johanna Åkeson som slutprojekt att ta fram någon form av hjälpmedel för att hjälpa människor som inte har en ”svensk” bakgrund att komma in i det svenska samhället.

Utifrån research skapade vi en app för att göra det möjligt för folk som inte kan svenska att öva svenska med någon som kan språket, eller andra språk om det är intressant. Appen fungerar som så att efter att man skapat ett konto kan man ange sig själv som ”elev” i det språk man är intressera av att lära sig och som mentor i sitt eget modersmål och andra språk man känner sig kunnig i. På så sätt ger vi via våran app möjlighet att skapa kontakter och lärorika möten via appen. En elev söker upp en mentor och utefter egen erfarenhets nivå och mentorns önskade nivå frågar man om man ska öva tillsammans. Om den möjliga mentorn är intresserad svarar denna person ja och övningen börjar. Man har olika nivåer med frågor och frågeställningar man ska gå igenom för att komma vidare.

Appens ansvariga företag skulle även kunna anordna fysiska möten och aktiviteter för att skapa kontakt och möten mellan olika personer som annars kan ha det svårt att hitta kontakter pga språkförbistring. Evenemangen skulle läggas upp på appen.