Start

Om mig

Ständigt nyfiken av Cecilia Hagen

Uppgift:

Under kursen Typografi 2 fick vi utav Albert Bonniers Förlag tillsammans med författaren Cecilia Hagen i uppdrag att ta fram formen för hennes kommande bok ”Ständigt Nyfiken – Människor jag mött” som handlar om hennes olika möten under hennes tid som journalist. Vi skulle under 4 veckor ta fram formen för omslaget, inlagan, kapitelindelning och namnlista med alla personer hon mött. Vi fick ta del ett provkapitel som grund för inlagan och sedan pitcha idén för Nina Ulmaja som var designansvarig på förlaget. Uppgiften var enskild och blev en tävling inom klassen.

Resultat:

Då dom flesta böcker idag trycks med någon form av serif-typsnitt som brödtext valde jag att använda ett sanserif typsnitt. Svårigheten är att hitta ett som fungerar bra i tryck, men med hjälp av att testa på utskrifter fick jag fram typsnittet Sukhimvit Set som passade bra till uppgiften. För att skapa balans och kontrast valde jag ett script-typsnitt vid namn Jane Austen till rubriktypsnitt.

Som omslag valde jag att skriva alla namnen på personerna hon mött och tar upp i typsnittet Jane Austen utifrån den lista som finns i boken och lägga det som en bakgrund. Över det blev ett illustrerat porträtt av Cecilia jag själv skapat.

Jag van inte pitchen, men fick god kritik för att gjort ett annorlunda alternativ med ett san-seriff typsnitt för brödtext. Det vinnande bidraget syns här och formgavs av Åsa Staffansson. Bokens slutliga namn blev "Ständigt Frågvis - 726 människor jag mött".